Резолюція секції «Новітня хвиля міґрації та міґраційна політика України» V Всесвітнього форуму українців

Розділ: Заходи, Резолюції 5 форуму

Ми, учасники роботи секції «Новітня хвиля міґрації та міґраційна політика України» V Всесвітнього форуму українців від громадських організацій з України й українського зарубіжжя, проаналізувавши складний комплекс існуючих проблем новітньої хвилі української міґрації та еміґрації, вносимо свої пропозиції для їх розв’язання на державному рівні.

 

І. Держава зобов’язана підійти до розв’язання проблем та подолання причин української міґрації та еміґрації через перспективне стратегічне планування стійкого поступу України з глибоким усвідомленням надвисокої ціни нашого людського ресурсу. Основою державної стратегії внутрішньої й зовнішньої політики повинні стати національні пріоритети. Україна зобов’язана нарешті створити таку міґраційну правову базу, яка убезпечила б українське суспільство від потоків нелегальної міґрації з третіх країн та гарантувала б своїм тимчасовим міґрантам інтеґрацію в цивілізовані суспільства на правовій основі, а найголовніше – сприяла б поверненню українців додому. З цією метою необхідно розробити й запровадити дієві правові та соціальні програмні механізми.

1. Весь комплекс соціально-економічних причин, що породили масову трудову міґрацію, можливо подолати тільки на правовій основі ґрунтовно розробленої довготривалої Національної стратегії стійкого поступу України. Для її послідовного впровадження необхідно прийняти й реалізувати систему таких правових актів та програм:

1.1. Стратегію взаємодії України з українцями за кордоном;

1.2. Закон України «Про міґрацію»;

1.3. Комплексну соціально-економічну Державну програму «Повернення на Батьківщину українських трудових міґрантів», основою якої має бути перспектива розвитку України через запровадження ефективних суспільно-економічних новацій.

1.4. Для подолання нагальних проблем молоді в Україні як загрози виникнення п’ятої хвилі еміґрації необхідно запровадити Національну програму «Молодь потрібна Україні» та забезпечити умови взаємодії української молоді в Україні й за кордоном для спрямування молодіжного потенціалу на відродження України.

1.5. Для систематизації й належного забезпечення культурного розвитку українського етносу в Україні й за кордоном у єдиному культурно-інформаційному просторі необхідно запровадити Державну програму «Культурно-інформаційне забезпечення світового українства». З метою реалізації цієї програми створити в Києві Культурно-інформаційний центр світового українства  з потужною ресурсною базою на основі передових інформаційних технологій (видавнича й пресова програми, інтерактивна багатофункціональна інтернет-програма, Єдиний депозитарій цифрових колекцій історико-культурної спадщини України, Галерея сучасного українського мистецтва у світі).

До розробки цих правових та соціальних програмних механізмів залучати представників громадських організацій новітньої хвилі міґрації.

 

ІІ. Для невідкладного розв’язання найгостріших проблем пропонуємо:

  1. Адекватно збільшити кількість консульських  установ та консульських працівників у відповідності з потребами українських громад.
  2.  Збільшити частку відрахування в консульський фонд із доходів за надання консульських послуг;
  3. Створити робочі групи за участю МЗС,  компанії МАУ (компаній інших перевізників) та громадських організацій зі встановлення пільгових тарифів по перевезенню тіл  померлих в Україну;
  4. Зобов’язати  компанії,  які мають ліцензії на авіаперевезення, мати в наявності ліжка для перевезення важко хворих та використовувати їх на вимогу консульського  відділу для перевезення за пільговими тарифами.
  5. Забезпечити паспортне обслуговування всіх громадян України незалежно від їхнього правового статусу в країні перебування:

а) видача нових паспортів;

б) продовження дії  старих паспортів.

6. Спростити практику легалізації документів, виданих в Україні (апостиль), передавши повноваження від Міністерств відповідним управлінням в обласних центрах.

7. Створити ефективні механізми поширення правової інформації з метою правової допомоги громадянам України за кордоном.

8. З метою забезпечення соціально-правового захисту українських міґрантів провести широке громадське обговорення за участю громадських організацій трудових міґрантів законопроекту «Про правовий статус українських трудових міґрантів», розробленого комісією у справах міґрації УГКЦ, доопрацювати  та прийняти його як Закон України.

9. Забезпечити підписання Урядом та ратифікацію Верховною Радою України міждержавних двосторонніх угод із працевлаштування та соціального захисту громадян України, а також забезпечити їх виконання.

10. Для законодавчого забезпечення всім українським громадянам за кордоном (незалежно від перебування на консульському обліку) можливості участі у виборчому процесі з правом обирати та бути обраним удосконалити механізм проведення виборів у закордонному виборчому окрузі, в тім числі і з запровадженням системи поштового голосування.

11.  Забезпечити виїзне консульське  обслуговування в місцях компактного проживання громадян України в міру необхідності за  зверненнями громад.

12. Спростити процедуру постановки на тимчасовий консульський облік громадян України незалежно від правового статусу в країні перебування.

13. Забезпечити фінансову, матеріальну та правову підтримку українських шкіл за кордоном.

14. Розробити та послідовно реалізовувати систему заходів із подолання соціально-психологічних проблем соціального та національного сирітства дітей українських трудових міґрантів.

15. Розробити програму психологічної адаптації, реабілітації та соціального захисту громадян України, які повертаються на постійне проживання на Батьківщину після довготривалого перебування за кордоном, для реінтеґрації в українське суспільство.

16. Надати УВКР повноваження для громадського контролю над розробкою та виконанням законодавчих актів щодо трудової міґрації з вимогою періодичного звіту перед відповідними закордонними громадськими організаціями.

17. Винести на всеукраїнське обговорення законопроект земельної реформи та не допустити прийняття закону про продаж землі сільськогосподарського призначення, допоки не забезпечені реальні механізми захисту інтересів громадян України.

Невідкладним завданням держави є порятунок і відродження українського села – демографічного стабілізатора й основи культурно-соціально-економічного поступу українського суспільства.

18. Забезпечити державну підтримку засобів масової інформації для українських громад за кордоном, а також інформаційних порталів: Українська світова інформаційна мережа (УСІМ) та НАВІГАТОР.

19. Забезпечити фінансування щорічних конференцій за участю громадських організацій, УВКР, СКУ, дипломатичних представництв України та представників місцевої влади в країнах перебування.

20. Забезпечити прозорість виділення, розподілу та використання  державних коштів для потреб  українців за кордоном.

21. Представники громадських організацій новітньої хвилі міґрації вимагають припинити політику деукраїнізації органів державної влади всіх рівнів, освіти, інформаційного простору та спотворення історії України.

Звернутись до Президента України з вимогою відставки Міністра освіти і  науки, молоді та спорту України Д. Табачника.

22. Державним органам України спільно з українськими громадськими організаціями належно підготувати та гідно відзначити 200-річний ювілей Тараса Шевченка в Україні й світі як консолідуючий чинник світового українства.

 

Голова секції – Олександер Шокало

Секретар – Світлана Зінченко, Євгенія Баранова

 

Ухвалено на V Всесвітньому Форумі українців

21.08.2011 р.