Резолюція секції освіти та виховання V Всесвітнього Форуму Українців

Розділ: Заходи, Резолюції 5 форуму

 

До основної частини Ухвали Форуму внести:

 • З метою збереження національної ідентичності українця за кордоном розробити державну програму підтримки та розвитку українського шкільництва у зарубіжжі шляхом створення  концепції, програми, навчально-методичного забезпечення та реалізації програми з урахуванням специфіки країни проживання.
 • забезпечити відповідну нормативно-правову, інституційну, фінансову, інформаційну базу як основу для втілення програми співпраці зі світовим українством у галузі української освіти за кордоном;

 

Ухвала

секція освіти та виховання

V Всесвітнього Форуму Українців

 

Враховуючи те, що збереження національної ідентичності українців, які живуть за межами України, відповідає національним інтересам нашої держави, перед Україною стоїть важливе завдання: допомогти розвинути таку систему освіти в українському зарубіжжі, яка буде відповідати вимогам і можливостям ХХІ століття, тобто осучаснити і модернізувати усі її ланки. Це складна проблема, яка потребує системного та концептуального підходів, а також вимагає відповідей на такі питання: з якою метою, якими засобами слід вирішити це завдання, яким повинен бути очікуваний результат.

Беручи до уваги зміни, які відбулися у середовищі української діаспори, Україна повинна використати всі чинники, які не лише не дадуть згаснути українству, але й утвердять його поступ. За роки незалежності України виникла східна діаспора та новітня хвиля еміграції, у яких спостерігаємо процес становлення та розвитку освітніх закладів та творення нового українського освітнього простору. Потребують допомоги й освітні заклади західної діаспори, яка під впливом часових та геополітичних чинників зазнає потужних асиміляційних процесів. Тому серед першочергових завдань вбачаємо підтримку та розвиток освіти в українському зарубіжжі з метою збереження етнонаціональної ідентичності. Цієї мети можна досягнути засобом розвитку інституту української школи. Очікуваний результат – формування людини, яка на індивідуальному рівні буде здатна органічно взаємодіяти з громадянами своєї історичної батьківщини і в сфері виробництва, і в сфері політичних відносин, і в духовній сфері.

Вкладаючи значний матеріальний та духовний ресурс у підтримку громад українського зарубіжжя, держава Україна засвідчить свою здатність до далекоглядної політики, яка дасть значні дивіденди у майбутньому як відповідь на капіталовкладення у сьогоденні.

Зважаючи на це все, V Всесвітній Форум Українців ухвалив:

звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з проханням:

спільно з фахівцями освітньої галузі України та українського зарубіжжя:

 • розробити концепцію та реалізувати програми збереження та формування національної ідентичності українця за кордоном;
  • створити концепцію та реалізувати окрему програму збереження національної  ідентичності українця у Російській Федерації на основі паритетності у сфері освіти;
  • створити постійну комісію у складі фахівців освітньої галузі України та українського зарубіжжя, якій доручити:

 

?   провести моніторинг освітніх закладів в українському зарубіжжі та аналіз їхньої діяльності;

?    розробити концепцію розвитку української освіти у зарубіжжі;

?   створити навчальні програми відповідно до специфіки освітнього закладу та країни проживання;

?   створити програми підготовки та стажування (очного та заочного) вчителів та викладачів, проводити атестацію вчителів та викладачів освітніх закладів українського зарубіжжя;

?    створити програми обміну школярів та студентів;

?    розробити навчально-методичне забезпечення з урахуванням специфіки різного типу шкіл у країнах проживання;

?   створити спільні робочі групи освітян з України та українського зарубіжжя для осучаснення вже створених та укладення нових підручників та посібників;

 • поновити практику виділення квот бюджетних місць для навчання дітей українського зарубіжжя у вищих навчальних закладах України та розробити умови зарахування представників української діаспори з урахуванням специфіки країни проживання;
 • забезпечити державну підтримку організації та проведенню Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика;
 • підтримати та реалізувати Соціально-освітній проект «Українська школа майбутнього за кордоном» на базі муніципального освітнього закладу Бендерська українська гімназія № 3 ім. І. П. Котляревського (Молдова, Придністров’я);
 • розробити положення Міжнародного конкурсу «Найкраща українська школа у зарубіжжі» та щорічно його проводити;
 • розробити положення Міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови у зарубіжжі» та щорічно його проводити;
 • на базі Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) створити координаційний центр та освітній портал «Українська освіта у зарубіжжі»; архів діяльності освітніх закладів українського зарубіжжя;
 • продовжити практику проведення парламентських слухань з питань закордонного українства, конгресів «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті», науково-методичних семінарів, літніх шкіл;
 • продовжити практику підписання двосторонніх угод про співпрацю з міністерствами освіти або іншими відповідними державними установами зарубіжних країн з урахуванням специфіки освітніх потреб українців у країнах їх проживання;
 • для українських шкіл у зарубіжжі сертифікувати рівень знань з навчальних предметів, зокрема, з української мови;
 • добиватися для української мови статусу мови міжнародного спілкування;
 • розвивати та утверджувати «український світ» в Україні та поза нею;
 • розробити та реалізувати програму «Державне сприяння  становленню та функціонуванню дієздатного інституту сім’ї»;
 • створити у Карпатському регіоні освітньо-оздоровчий табір для дітей української діаспори «Україна у нас одна»;
 • у міжнародному таборі “Артек” забезпечити навчально-виховний процес українською мовою;
 • проводити регулярні міжнародні науково-практичні конференції з питань становлення та розвитку українського шкільництва за кордоном;
 • забезпечити відповідну нормативно-правову, інституційну, фінансову, інформаційну базу як основу для втілення програми співпраці зі світовим українством у галузі української освіти за кордоном;
 • доручити УВКР здійснювати щорічний контроль, аналіз та звіт про виконання закладених в Ухвалі Форуму положень та пропозицій.

 

Секція взяла до уваги вимогу Народного депутата України Лілі Григорович про відставку Міністра освіти, науки, молоді та спорту, проголосовану на пленарному засіданні Форуму.

 

Доповнення:

Від асоціації українців в Каталонії “Червона калина” (голова Володимир Петрущак)

 1. Внести пропозиції до відповідних органів законодавчої та виконавчої влади України про офіційне визнання роботи:

а) українських суботньо-недільних шкіл за кордоном в питанні вивчення українознавчих предметів – української мови і літератури, історії та географії України;

б)визнання роботи вчителів українських суботньо – недільних шкіл та зарахування їм педагогічного стажу роботи;

 1.  укласти  угоду між Урядом України та Урядом Іспанії та інших європейських країн про взаємне   визнання документів про середню освіту, дипломів, свідоцтв про навчання, вчених ступенів та звань.

внести зміни до законодавчих та нормативних актів щодо визнання європейської (в нашому випадку іспанської) системи   загальної середньої освіти та можливості отримання учнями українських суботньо-недільних шкіл документів про освіту українського зразка (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) за умови вивчення українознавчих предметів,   складання відповідних іспитів за визначеною програмою та наявності відповідного докумету про середню освіту країни перебування;

 1. внести зміни до законодавчих та нормативних актів щодо розроблення єдиних  норм для складання іспитів зі знань української мови, як іноземної

 

Голова секції – Ірин Ключковська

Секретар – Оксана Туркевич

 

Ухвалено на V Всесвітньому Форумі українців

21.08.2011 р.