Резолюція молодіжної секції V Всесвітнього форуму українців

Розділ: Заходи, Резолюції 5 форуму

Українство за останні півтора століття пережило 4 хвилі еміграції зі своїх автохтонних земель. Мільйони українських сімей були змушені шукати кращого життя на чужині.  Це було зумовлено поєднанням як соціально-економічних, так і політичних чинників. Більшість тих українців, хто емігрував за кордон, доклали всіх зусиль, аби не втратити мовно-культурний зв’язок із Україною. В умовах бездержавності та тоталітарного гніту саме українська діаспора стала одним із ключових чинників збереження української мови, традицій, історичної свідомості…

Резолюція гуманітарної секції V Всесвітнього Форуму українців

Розділ: Заходи, Резолюції 5 форуму

Українська мова — мова найбільшого корінного етносу України і є невід’ємною базовою ознакою його ідентичності протягом багатьох століть. Незважаючи на складні умови тривалих періодів бездержавності нації та її територіальної роз’єднаності, українська мова зберегла свою самодостатність і, врешті-решт, стала важливим чинником возз’єднання українських земель і відновлення соборної незалежності України.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99 про офіційне тлумачення статті 10 Конституції України, державний статус…

Резолюція секції «Новітня хвиля міґрації та міґраційна політика України» V Всесвітнього форуму українців

Розділ: Заходи, Резолюції 5 форуму

Ми, учасники роботи секції «Новітня хвиля міґрації та міґраційна політика України» V Всесвітнього форуму українців від громадських організацій з України й українського зарубіжжя, проаналізувавши складний комплекс існуючих проблем новітньої хвилі української міґрації та еміґрації, вносимо свої пропозиції для їх розв’язання на державному рівні.

 

І. Держава зобов’язана підійти до розв’язання проблем та подолання причин української міґрації та еміґрації через перспективне стратегічне планування стійкого поступу України з глибоким усвідомленням…